up

Aplikacja mobilna

Platforma Lift-ER to szybki kontakt z serwisantem

Aplikacja mobilna to narzędzie przeznaczone dla konserwatorów dźwigów. Pozwala na szybki dostęp do informacji na temat specyfikacji urządzenia, daje możliwość obsługi przeglądów, wprowadzania zgłoszeń serwisowych włącznie z robieniem zdjęć obiektów. Aplikacja mobilna zintegrowana jest z modułami GPS telefonów komórkowych. Pozwala to na rejestrację tras przejazdu  konserwatorów. Jest także narzędziem do szybkiego informowania o komunikatach wysyłanych przez moduł komunikacyjny sterownika dźwigu.

W dzisiejszych czasach większość telefonów dostępnych na rynku wyposażona jest w moduły GPS, dzięki czemu aplikacja mobilna na bieżąco zbiera informację o położeniu danego pracownika i przesyła je do systemu Lift-ER. Informacje te pozwalają właścicielowi firmy kontrolować nie tylko czas pracy i miejsca, w których dany serwisant się znajdował podczas pracy, ale także ilości przejechanych kilometrów w stosunku to ilości zakupu paliwa. Pozwala także na optymalizację tras przy obecnie bardzo wysokich kosztach paliw.

 

Screenshot_2014-03-16-15-32-22.png

1. Ewidenacja urządzeń 

Funkcja przeglądu oraz edycji danych urządzeń dźwigowych w aplikacji mobilnej nie tylko umożliwia szybki dostęp do informacji na temat specyfikacji technicznej i dokumentacji. Funkcja ta zaprojektowana została z myślą o szybkim informowaniu o statusie sterowników oraz komunikacji windy zgodnie z normą PN-EN 81-28. Wszystkie awarie oraz kody informacyjne wygenerowanie przez sterownik bądź moduł komunikacyjne dostępne są on-line w aplikacji mobilnej, daje to możliwość szybkiej reakcji na bezpośrednio na zaistniałą sytuację, bądź zapobiegnięciu awarii na podstawie analizy informacji wysłanych ze sterownika windy. Wszystkie informacje w zależności od typu, pojawiają się także w kalendarzu zadań do wykonania. Tu system jest elastyczny i w zależności od definicji danego zdarzenia potrafi odpowiednio zakwalifikować informację do dalszego przetwarzania.

Kopia_Screenshot_2014-03-07-21-12-25.png


2. Przeglądy okresowe i badania UDT

Zdefiniowane w systemie centralnym Lift-ER przeglądy przypisane są do serwisanta odpowedzilanego z obsługę wind w danej lokalizacji. Te same informacje dostępne są także bezpośreno na telefonie komórkowym pracownika. Rozwiązania na telefon umożliwia szybkie informowanie pracownika o zadaniach jakie ma wykonać w danym czasie. Aktualizacja jest zintegrowana z systemem centralnym co pozwala na kontrolę wykonywanych zadań przez własciciela fimy w jednymi miejsu bez konieczności zbierania i wypełniania dokumentów przez serwisantów. A wszytsko dzięki zestawowi raportów, czyli właściciel firmy ma możlowość monitorowania pracy serwisantów on-line.


Screenshot_2014-04-25-16-50-33.png

3. Zgłoszenia serwisowe oraz zadania

Dzięki zastosowaniu w systemie centralnym opcji definiowana zadań dla pracowników oraz mechanizmów automatycznego generowania zadań na postawie danych w systemie, aplikacja mobilna może informować na bieżąco serwisantów o zadaniach które  mają wykonywać. Jednym z głównych celów tej funkcji jest automatyczne przypominanie i ewidencja przeglądów do wykonania.  Zgodnie z przepisami każda winda raz w miesiącu powinna przejść tzw. przegląd miesięczny. Stosując aplikację mobilną dla swoich serwisantów właściciel firmy na bieżąco widzi w systemie centralnym ile, jakie i gdzie przeglądy wykonał dany serwisant. Oszczędza to czas oraz w dłuższej perspektywie także i pieniądze firmy serwisowej, poprzez zastosowanie prezentacji danych w systemie centralnym na mapach. Właściciel firmy jest w stanie optymalnie zaplanować pracę serwisantów tak, aby nie musieli pokonywać zbędnych kilometrów, gdzie głównym składnikiem kosztowym w tego typu działalności jest transport.

W zależności od rodzaju oraz priorytetu zadania do wykonania w kalendarzu pojawiają się ikony o różnym znaczeniu. Pojawienie się nowego zadania w systemie skutkuje sygnałem dźwiękowym w aplikacji mobilnej dzięki czemu serwisant na bieżąco jest informowany przez system o nowym zadaniu do wykonania, bądź o awarii windy.

 

Screenshot_2014-04-25-16-57-50.png

4. Lokalizacja GPS

W dzisiejszych czasach większość telefonów dostępnych na rynku wyposażona jest w moduły GPS, dzięki czemu aplikacja mobilna na bieżąco zbiera informację o położeniu danego pracownika i przesyła je do systemu Lift-ER. Informacje te pozwalają właścicielowi firmy kontrolować nie tylko czas pracy i miejsca, w których dany serwisant się znajdował podczas pracy, ale także ilości przejechanych kilometrów w stosunku to ilości zakupu paliwa. Pozwala także na optymalizację tras przy obecnie bardzo wysokich kosztach paliw.

 

Powyżej wymienione funkcje to tylko niewielka część możliwości sytemu , zachęcamy do kontaktu z naszym Call Center w celu umówienia prezentacji w Naszej bądź Państwa siedzibie firmy.