up

System LiftER jest zbudowany w oparciu o model Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa). Model ten polega na dystrybucji oprogramowania gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na serwerach klienta. Klient korzysta z udostępnionego środowiska wyłącznie na podstawie miesięcznych opłat za użytkowanie środowiska. Dzięki temu Klient uzyskuje dostęp do konkretnych narzędzi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną (serwery, firewall, backupy). Dodatkowo technologia ta umożliwia dynamiczną reakcje na zapotrzebowanie mocy obliczeniowej oraz bezawaryjną pracę dzięki zastosowaniu systemów Fail-Over oraz Load Balancing.

 

"Firmy korzystające z usług Software-as-a-Service wspominają, że jedną z korzyści wynajmu oprogramowania jest możliwość skoncentrowania się na własnej działalności, a nie budowie infrastruktury, która by ją wspierała."
ComputerWorld 2012

Bezpieczeństwo danych

cloud_structure.png

Zastosowano najnowoczesniejsze technologie w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz integralnosci danych. Użyte sieciowe macierze SAN oraz ciagły backup danych zapewniają 100% bierną i aktywną ochronę danych. UrządzeniaF5 Load Blancer kontrolują obciążenie oraz dostępność poszczególnych maszyn kierując ruch tak aby odpowiedz do klienta byla najszybsza z mozliwych dodatkowo funkcja Fail-Over pozwala na unikniecie systuacji w ktorej brak odpowiedzi do klienta jest spowodowany awarią jednej z maszyn. Dzięki temu gwarantowana dostąpność jest na poziomie SLA 99.5%.

Technologia IT – dziś!

 • Dostępność – Bezpieczeństwo – Funkcjonalność  - Nowoczesność - możliwa dzięki zastosowaniu modelu SaaS (Software as a Service) „oprogramowanie, jako usługa na abonament”
 • Brak wstępnej inwestycji w infrastrukturę  IT, tj. serwerów, bramek, central, okablowania, a także brak potrzeby zatrudniania kadry do administracji infrastrukturą techniczną

Brak opłat inicjacyjnych oraz opłat licencyjnych.


 • Norma PN-EN 81-28, PN-EN 13015
 • Bezpieczeństwo pracowników serwisu oraz użytkowników wind
 • Aplikacja mobilna na smartphone
 • Optymalizacja pracy konserwatorów
 • Redukcja kosztów
 • Wielojęzyczność rozwiązania
 • Cena systemu skalowalna w zależności od wielkości firmy serwisowej
 • Monitoring pracowników
 • Szybka komunikacja z pracownikiem