up

Monitoring dźwigów

Pełna obsługa procesów zachodzących w firmie serwisowej

System Lift-ER dzięki zastosowaniu wielu kanałów komunikacji takich jak SMS, VOICE, GPRS , DTMF jest elastycznym narzędziem do zbierania oraz raportowania informacji zarówno bezpośrednio ze sterownika windy, jak i z modułu komunikacyjnego. Zastosowanie najnowszych technologii pozwala na elastyczne i dynamiczne dostosowanie się do trendów panujących na rynku producentów sprzętu, jak i zmian zachodzących w firmach serwisowych.

Oprócz zbierania informacji ze sterowników oraz modułów komunikacyjnych system Lift-ER jest także platformą Call Center do automatycznego zarządzania przekierowaniem rozmów bezpośrednio z kabiny windy do serwisanta. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu IVR system jest w stanie określić na postawie tonowo wprowadzonego numeru Identyfikacyjnego Windy  ( zawartego przy numerze alarmowym w windzie ), z jakiej windy wykonywane jest połączenie i przekierować rozmowę do serwisanta odpowiedzialnego za obsługę danej administracji. W przypadku, gdy windy wyposażone zostały już w moduły komunikacyjne, system automatycznie wykona stosowne połączenie. Więcej na temat połączeń i elastycznego ustalenia numeru znajdą Państwo w sekcji zarządzenie i kontrola serwisantów

Zarządzanie konunikacją zgodnie z normą 81-28:

rejestr_komunikatow.png

 

System na podstawie zebranych oraz zdefiniowanych danych w przejrzysty i czytelny dla operatora sposób prezentuje dane nie tylko w samym serwisie, posiada także możliwość eksportu danych do różnych formatów oraz wysyłanie raportów bezpośrednio z systemu na odpowiedni adres email , prezentuje także dane on-line w postaci mapy:

 

mapa.png

Dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień właściciel firmy serwisowej może udostępnić wgląd do podstawowych raportów także swoim klientom, którymi głownie są administracje. Na prośbę każdego klienta elastyczność systemu umożliwia szybką implementację dodatkowych istotnych dla specyfiki danej firmy raportów.

 

Integracja z modułami komunikacyjnymi takich producentów jak:

 

 • Moduły komunikacji Schindler
 • Moduły komunikacji ATEUS
 •    Lift Easy Talk
 •    Lift Net
 • Moduły komunikacji firmy 2N
 •    2N LiftNet
 •    2N Single Talk
 • Moduły komunikacyjne Extis
 •     GSM Lift Wach
 •     Link Lift Wach
 • Moduły komunikacji Matykiewicz.com
 •     New Link Lift Watch
 •     Link Lift Watch
 •     GSM Lift Wach
 • Windy Warszawa
 • Inventia
 •     MT-512

Integracja z kamerami IP obsługującymi standard ONVIF.

 

Schemat komunikacji

 

 

System Lift-ER wspiera normę PN-EN 627 w pełnym zakresie

Lift-ER monitoruje wszelkie usterki, sygnały alarmowe i zdarzenia zarejestrowane przez sprzęt do rejestracji danych. W kwestii czasu przechowywania danych Lift-ER znacznie przewyższa parametry określone normą i dane w systemie mogą być rejestrowane i przechowywane bezterminowo.

W kwestii rejestracji i komunikacji, gdy zgodnie z normą stanowisko zewnętrzne za pomocą wyposażenia lokalnego powinno umożliwiać zadanie pytania o aktualny status instalacji i odczytać zarejestrowane dane, Lift-ER monitoruje, koordynuje i rejestruje każdy taki proces.