up

Kontrola kosztów

Platforma Lift-ER to stały monitoring wszystkich kosztów

Zastosowanie platformy Lift-ER bezpośrednio przekłada się z zmniejszenie kosztów obsługi klientów. Niesie to za sobą wzrost przychodów z działalności. Poprzez automatyzację procesów biznesowych w zintegrowanym systemie informatycznym, właściciel firmy może się skupić nad rozwojem oraz pozyskiwanie nowych kontaktów zamiast na mozolnym przeglądaniu dokumentów oraz administrowaniem i kontrolą zadań swoich serwisantów.

Z naszych doświadczeń wynika, że wiele firm myśli od dawna nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania dźwigami, jednak analizując koszty utrzymania IT oraz infrastruktury rezygnuje z tego rozwiązania.

Platforma Lift-ER nie wymaga zaangażowania na etat specjalistów, administratorów IT oraz posiadania własnej infrastruktury informatycznej. Wszystkie czynności IT oraz cała infrastruktura jest zapewniana przez naszą firmę. System dostępny jest on-line. A Państwa nie interesuje nic, poza zarządzaniem swoim biznesem i korzystanie z wartości dodanych wdrożonego systemu.

Jedną z funkcjonalności platformy Lift-ER jest opcja „Stawki”. Użytkownik widzi, jakie ma obowiązujące stawki zgodnie z umową za elementy składowe platformy. W zakładce „Koszty miesięczne” klient ma dostęp do informacji na temat wartości wykonanych przekserowań oraz pozostałych elementów składowych płatności miesięcznych.

Opłaty za Platformę lift-ER są generowane automatycznie ostatniego dnia danego miesiąca i dostępne są w formie elektronicznej do wydrukowania i przekazania do księgowości w celu dokonania płatności. Jeśli system nie odnotuje płatności maksymalnie 3 dni po terminie zapłaty danej faktury konta użytkowników oraz numery alarmowe są blokowane do czasu wpłynięcia należności. Po automatycznym wystawieniu faktury systemy wysyła e-mail na adres zdefiniowany w danych firmy w opcjach konto w celu poinformowania o konieczności dokonania płatności.

Platforma Lift-ER to:

  • Optymalizacja obsługi serwisu - zastosowanie zintegrowanego systemu informatyczne zaprojektowanego bezpośrednio pod procesy biznesowe zachodzące w danej branży, w tym przypadku firmy serwisujące urządzenia dźwigowe, oparte jest o wieloletnie doświadczenia firm z branży. Zintegrowanie wszystkich zadań w jednym systemie informatycznych umożliwia automatyzację o optymalizację większości powtarzalnych czynności w danej firmie co prowadzi do szybszego i bardziej optymalnego wykorzystania zasobów oraz skrócenia czasów reakcji co w efekcie przekłada się na wyższej jakości obsługę swoich klientów.
  • Obniżenie kosztów serwisu - przedstawione funkcjonalności w bezpośrednio przekładają się z zmniejszenie kosztów obsługi klientów, co niesie zasobną wzrost przychodów z działalności. Poprzez automatyzację procesów biznesowych w zintegrowanym systemie informatycznym, właściciel firmy może się skupić nad rozwojem oraz pozyskiwanie nowych kontaktów zamiast na mozolnym przeglądaniu dokumentów oraz administrowaniem i kontrolą zadań swoich serwisantów.