up

Norma PN-EN 627

System Lift-ER wspiera normę PN-EN 627 w pełnym zakresie

Lift-ER monitoruje wszelkie usterki, sygnały alarmowe i zdarzenia zarejestrowane przez sprzęt do rejestracji danych. W kwestii czasu przechowywania danych Lift-ER znacznie przewyższa parametry określone normą i dane w systemie mogą być rejestrowane i przechowywane bezterminowo.

W kwestii rejestracji i komunikacji, gdy zgodnie z normą stanowisko zewnętrzne za pomocą wyposażenia lokalnego powinno umożliwiać zadanie pytania o aktualny status instalacji i odczytać zarejestrowane dane, Lift-ER monitoruje, koordynuje i rejestruje każdy taki proces.