up

Norma PN-EN 81-28

Platforma Lift-ER zapewnia dostosowanie do norm europejskich

Norma PN-EN 81-28:2003, mówiąca o  przepisach bezpieczeństwa dotyczącego budowy i instalowania dźwigów osobowych i towarowych, została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 13 lutego 2003 roku. Szczegóły zawarte są w części 28. Dotyczy ona zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych. Norma ta jest zharmonizowana z dyrektywą Unii Europejskiej 95/16/WE Urządzenia dźwigowe.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził ją 25 października 2004 roku i wówczas weszła ona w życie pod numerem PN-EN 81-28.

Normę 81-28 stosuje się do systemów alarmowych we wszystkich typach dźwigów osobowych i towarowych, w których podczas ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem może nastąpić uwięzienie użytkowników spowodowane jego niewłaściwym działaniem.  Ww. norma nie dotyczy systemów przewidzianych do stosowania w celu wezwania pomocy w innych przypadkach, np. atak serca, uzyskanie informacji.

Zgodnie z normą PN-EN 81-28 dźwigi osobowe i towarowe muszą być wyposażone w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi.  Zainstalowany system powinien uniemożliwiać aktywowanie alarmu w przypadku kiedy kabina windy jest w strefie odryglowania, a drzwi kabinowe i przystankowe są w pełni otwarte. System komunikacji alarmowej powinien zapewniać identyfikację instalacji, a także wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 dni połączenia serwisowe rejestrowane w taki sposób aby można było przedstawić historię połączeń kontrolnych Urzędowi Dozoru Technicznego.

Platforma Lift-ER zapewnia pełne spełnienie tej normy a dodatkowo daje możliwość nagrywania rozmów alarmowych wykonywanych z kabiny dźwigu.

Historia rejestracji zgodna z normą 81-28