up

SNEL oraz EN:13015

Platforma Lift-ER zapewnia dostosowanie do norm europejskich

Norma SNEL uwzględnia 74 zagrożenia w urządzeniu dźwigowym. Platforma Lift-ER wspiera europejską normę SNEL w zakresie przeglądów okresowych oraz UDT. Istotną częścią prowadzenia serwisu urządzeń dźwigowych jest prowadzenie ich konserwacji i okresowych przeglądów. A jak wiadomo ewidencja tych czynności jest nie lada wyzwaniem. Z pomocą przychodzi element platformy Lift-ER, który przypominana o nadchodzących czy też zaległych przeglądach. Możliwe jest też zamykanie przeglądów za pomocą aplikacji mobilnej, która sprawdzi czy pracownik serwisu był w lokalizacji urządzenia, na którym prowadził przegląd oraz zarejestruje czas tego zdarzenia. Poprzez zastosowanie monitoringu czynności w systemie można zbudować listę czynności, która ma być wykonana podczas przeglądu. Wszystkie czynności są rejestrowane w systemie. Można też stworzyć raport co i w jakim zakresie zostało sprawdzone podczas przeglądu. Daje to także możliwość analizowania wydajności oraz wyliczenia czasów poświęconych na wykonanie przeglądów w danych typach dźwigów.

Norma PN-EN 13015 wprowadza nowe wymaga dla konserwatorów:

  • zapewnienie przez organizację prowadzącą konserwację opracowanie oceny analizy ryzyka w stosunku do całego obszaru roboczego dźwigu oraz wszystkich czynności konserwacyjnych
  • informowanie właściciela dźwigu o wszystkich pracach jakie należy wykonać, w celu oceny ryzyka

Wdrożenie w firmie serwisowej platformy Lift-ER to wypełnienie normy unijnej i pełne bezpieczeństwo pasażerów.