up


LIFT-ER Cloud

Call Center

Konfiguracja stacjonarna oraz mobilna, nagrywanie rozmów z kabiny i prywatnych telefonów, zaawansowany system IVR, lokalne i globalne numery pogotowia. Modelowanie procesu przekierowania połączenia

Video monitoring

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów dzięki kamerom video.Video monitoring dźwigu dostępny w aplikacji mobilnej jak i stacjonarnej. Brak konieczności instalacji video rekorderów.ONVIF

Lifter Mobile

Aplikacja na telefon dla konserwatora. Dostęp do zadań, przeglądów do wykonania, informacji o urządzeniach, możliwość pracy offline , robienia zdjęć obiektów, nawigacji między obiektami.

Monitoring GPS

Lift-ER dzięki aplikacji mobilnej monitoruje trasy konserwatorów miejsca wykonywania przeglądów oraz liczy koszty przejazdów między obiektami.Daje to pełną kontrolę nas serwisem

Monitoring Dźwigów

Wsparcie normy EN 81-28, logowanie połączeń kontrolnych, monitoring stanu urządzenia, możliwość zdalnej obsługi modułu sterującego, Elastyczne analizowanie kodów serwisowych w oparciu o Event Manager

Zarządzenie zespołem

Wbudowany harmonogram pracy, dyżury, absencje. Elastyczne wyznaczanie zastępstwa podczas nieobecności. Łatwe zarządzanie zespołem.

Zarządzenie przeglądami

Platforma daje możliwość pełnego monitoringu przeglądów okresowych oraz UDT zgodnie z normą EN:13015. Moduł dzięki elastycznej definicji parametrów sterujących jest przyjaznym narzędziem dla kierownika serwisu

Rozpoznawanie mowy SpeechR

Call center platformy Lift-ER wyposażone jest w mechanizmy rozpoznawania mowy. Dzięki temu istnieje możliwość automatycznej identyfikacja adresu awarii dźwigu

Analizy Statystyki Raporty

Czytelna i przejrzysta prezentacja danych. Możliwość eksportu danych do różnych formatów oraz wysyłanie raportów na odpowiedni adres email. Analizy kosztów obsługi serwisowej w stosunku do umów terminarzowych

Technologia - Private Cloud

Budowa platformy Lift-ER w oparciu o model Software as a service (w skrócie SaaS). Aplikacja przechowywana i udostępniana przez Internet. Brak konieczności inwestycji w IT