up

Lift-ER pozytywna opinia UDT !

Takiego przełomu na rynku jeszcze nie było. Platforma Lift-ER Cloud, jako jedyna w Polsce uzyskała pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie ewidencji wpisów w księgach serwisowych.

Firma serwisowa już nie musi gromadzić dziesiątek segregatorów z dokumentacją dotyczącą comiesięcznych przeglądów dźwigów. Może być ona przechowywana w formie elektronicznej.

Służy do tego jedno z najlepszych narzędzi na rynku Platforma Lift-ER Cloud, opracowana przez firmę SAPCONS.

Po długim procesie audytu dokonanym przez Urząd Dozoru Technicznego, Platforma Lift-ER Cloud została uznana jako elektroniczna księga konserwacji, która może być zamiennikiem papierowego dziennika. Platforma Lift-ER Cloud jest jednym w Polsce tego typu systemem pozytywnie zaopiniowanym przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie ewidencji.


Zgodnie z przepisami to administrator dźwigu jest odpowiedzialny za terminowe przeglądy. Dzięki Platformie Lift-ER Cloud administrator może kontrolować firmę serwisową, a jednocześnie udostępnić firmie serwisowej login i hasło do platformy i prosić o wykonywanie ewidencji przeglądów okresowych w formie elektronicznej, a nie papierowej.Również administrator, jako właściciel dźwigu może wykupić dostęp do Platformy Lift-RE Cloud, która daje możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w formie elektronicznej.