up

Uniwersalne Call Center

„Inteligentny system” sam ustali, którego serwisanta wybrać do obsługi danej awarii.

Lift-ER jest także platformą Call Center do automatycznego zarządzania przekierowaniem rozmów bezpośrednio z kabiny urządzenia dźwigowego do serwisanta. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu IVR (Interactive Voice Response). System jest w stanie określić na postawie wprowadzonego numeru PIN, z jakiego urządzenia wykonywane jest połączenie i przekierować rozmowę do serwisanta odpowiedzialnego za obsługę danej administracji. W przypadku, gdy dźwig wyposażony został już w moduły komunikacyjne, system bez konieczności podania numeru PIN ( np. zawartego przy numerze alarmowym) wykona stosowne połączenie.

CallCenter4.png

LiftER Cloud umożliwia obsługę dwóch rodzajów Call Center:

 • mobilne - na podstawie zdefiniowanych reguł wykonuje odpowiednie przekierowania rozmów do konserwatorół wg konfiguracji obszarów bez udziału operatora
 • stacjonarne - obsługiwane jest standardowo przez operatorów odbierających rozmowy. W tej opcji system automatycznie tworzy zgłoszenia w systemie

 Zalety Call Center LiftER Cloud

 • Elastyczne zarządzanie przekierowaniem rozmowy z kabiny dźwigu – moduł komunikacyjny / telefon prywatny
 • Identyfikacja lokalizacji SpeechR / CLIP / DTMF
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych
 • Możliwość odtwarzania rozmów
 • Szczegółowa informacja o miejscu wykonania połączenia oraz osobie odbierającej połączenie alarmowe
 • Elastyczne modelowanie dialpalnów dla procesu przekierowań
 • Bilingi z rozmów telefonicznych
 • Brak konieczności używania dedykowanych aplikacji dla urządzeń
 • Automatyczne tworzenia zgłoszenia serwisowego
 • Automatyczne powiadamianie serwisantów o awarii dźwigu Email/SMS

Platforma Lift-ER Cloud udostępnia numery alarmowe

Każda firma kupująca usługę Lift-ER otrzymuje swój numer alarmowy, na który mogą dzwonić pasażerowie uwięzieni w windzie oraz osoby chcące zgłosić awarię ze swojego telefonu prywatnego. Zaawansowanego system IVR, który jest jednym z komponentów systemu daje możliwość elastycznego definiowania scenariuszy przekierowań. Innego dla z identyfikowanego urządzenia zainstalowano w dźwigu poprzez CLIP a innego dla telefonu prywatnego. Istnieje możliwość identyfikacji lokalizacji połączenia z telefonu prywatnego pasażera np za pomocą autorskiej technologii SpeechR (rozpoznawanie mowy).

Jednym z przykładów może być sytuacja, gdy w firmie nie jest istotne, który z konserwatorów odbierze dane połączenie. Wówczas w systemie konfiguruje się tak zwane przekierowania szeregowe. Osoba dzwoniąca z dźwigu wykonuje połączenie na jeden numer alarmowy, natomiast w systemie skonfigurowane jest 10 numerów konserwatorów. System automatycznie dzwoni pod wszystkie numery rozgłoszeniowo jeśli nie odbiera pierwszy konserwator. I tak aż do skutku, aż zostanie nawiązane połączenie i pasażer będzie mógł zgłosić awarię.

Numer alarmowy może być również przypisany do jednego konserwatora odpowiedzialnego za dany obszar. W takie sytuacji konfiguruje się w systemie przypisanie konserwatorów do konkretnych lokalizacji. Gdy następuje próba połączenia z numeru alarmowego, system identyfikuje dźwig przez CLIP bądź DTMF i automatycznie sprawdza, który z konserwatorów odpowiedzialny jest za serwis na danych obszarze i przekierowuje do niego połączenie.

CallCenter.png

Rejestracja połączeń to jedna z najważniejszych funkcjonalności platformy Lift-ER

Poprzez zastosowanie technologii IVR (Interactive Voice Response) wszystkie rozmowy wykonane z urządzenia dźwigowego są rejestrowane i dostępne do przeglądu począwszy od numeru jaki zadzwonił na numer alarmowy, po numer na jaki zostało wykonane przekierowane. Zarejestrowana zostaje także data, godzina oraz czas trwania połączenia. Nagrana zostaje także rozmowa serwisanta z osobą uwięzioną w dźwigu. Funkcjonalność ta daje bezpieczeństwo oraz dowody w przypadku zdarzeń nie pożądanych. Dzięki zastosowaniu technologii IVR można także wykonać bezpośrednio z kabiny dźwigu połączenia z takimi służbami jak policja, straż pożarna czy pogotowie.

CallCenter2.png